9 lezeressen vertellen over hun meest bijzondere burenmoment

Bewezen: een goede band met de buren maakt écht gelukkiger

Wie goed overweg kan met zijn of haar buren, is het gelukkigst. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Sociale cohesie

Uit de studie kwam naar voren dat vooral het ervaren van sociale cohesie, ofwel binding met de buurt, een belangrijke factor vormt voor tevredenheid met het leven. Ook iemands gezondheid en de fysieke en sociale omgeving bleken van belang. Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, gaven aan blij te zijn met hun leven.

Onderzoek

Toen de wetenschappers de invloed van iemands woning op het geluksgevoel onderzochten, bleek 94 procent van de 18-plussers die tevreden was met hun woning  blij te zijn met hun leven. Bij de mensen die ontevreden was met hun woning was dit 69 procent.

Wanneer gekeken werd naar het effect van hun woonomgeving, bleek 94 procent van de mensen die blij was met hun woonomgeving ook tevreden te zijn met hun leven. Voor mensen die ontevreden waren, was dat 80 procent.

Ook de binding met de omgeving, ofwel sociale cohesie, bleek veel invloed te hebben op iemands geluk. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren, bleek 97 procent tevreden in het leven. Bij mensen die een lage cohesie ervaren, is dit 69 procent.

Kritiek

Eén puntje van kritiek op de studie is dat bovenstaande resultaten ook te maken kunnen hebben met het feit dat gelukkige mensen positiever zijn ingesteld. Hierdoor kunnen zij ook tevredener zijn met hun woonomgeving, woning en de sociale cohesie.

Bron: Metro

Lees ook: vanaf déze leeftijd beginnen vrouwen op hun moeder te lijken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen