Placeholder

Zwangerschap, de zakelijke kant

Natuurlijk ben je in de wolken met je (aanstaande) ouderschap, maar wat moet je eigenlijk allemaal regelen en weten? Vriendin zet een paar dingen voor je op een rijtje, dan hoef je je daar in ieder geval geen zorgen meer om te maken.

Natuurlijk ben je in de wolken met je (aanstaande) ouderschap, maar wat moet je eigenlijk allemaal regelen en weten? Vriendin zet een paar dingen voor je op een rijtje, dan hoef je je daar in ieder geval geen zorgen meer om te maken.

 

Zwangerschapsverlof

Als zwangere, werkende vrouw heb je recht op zwangerschapsverlof. Je krijgt dan je salaris gewoon doorbetaald. Je werkgever moet die uitkering aanvragen (minimaal twee weken voordat je met verlof gaat). Bij die aanvraag moet de werkgever wel een zwangerschapsverklaring opsturen, dus je moet er voor zorgen dat je die hebt. Als het goed is, krijg je die in de eerste maanden van je zwangerschap van je arts of verloskundige. In de verklaring staat dat je zwanger bent en wanneer je uitgerekend bent.


Duur van het verlof

Je kan tussen de vier tot zes weken voordat je uitgerekend bent, stoppen met werken. Je mag in ieder geval niet meer werken als je nog minder dag vier weken hebt voordat je uitgerekend bent. Verdeeld tussen een periode voor en een periode na de geboorte, krijg je in totaal zestien weken verlof. Tien daarvan moeten in ieder geval ná de bevalling worden opgenomen.Voorbeeld 1: Je bent zes weken voor je uitgerekende datum met verlof gegaan, maar je was een week over tijd: 6 + 1 (week dat je over tijd bent) + 10= 17 weken verlof, omdat je dus minimaal tien weken verlof moet hebben voordat je weer begint met werken.


Voorbeeld 2:Je bent vier weken voor je uitgerekende datum met verlof gegaan en een week over tijd: 4+1 (week dat je over tijd bent + 11 = 16 weken verlof.


Ziekte

Als je ziek was voordat je met verlof ging of nadat je verlof is afgelopen en had dat te maken met je zwangerschap? Dan krijg je gewoon een Ziektewetuitkering.


Zelfstandigen

Heb je geen baas, maar een eigen zaak? Dan heb je ook recht op zwangerschapsverlof. Minimaal twee weken voor de uitgerekende datum moet je uitkering worden aangevraagd (minimumloon).


Handig!
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handige Verlofwijzer waarmee je de begin en einddatum van het zwangerschapsverlof kunt uitrekenen.

Bron: www.werkinfo.nl

Ouderschapsverlof

Als je minimaal eén jaar bij je huidige werkgever werkt en je hebt de zorg over een kind jonger dan acht jaar, heb je recht op ouderschapsverlof.Hoe veel ouderschapsverlof heb ik?

Dat ligt er aan hoeveel je werkt.
Als je de afspraak hebt gemaakt met je werkgever, dan kun je die niet later veranderen. Ook als je een andere baan krijgt, dan blijft het ouderschapsverlof gewoon staan.
Aanvragen:
Minimaal twee maanden voordat je het verlof op wilt nemen, moet je dat schriftelijk vastleggen bij je werkgever. Sommige bedrijven hebben daar standaard formulieren voor, maar als dat niet zo is, dan moet je een brief schrijven met daarin:
- wanneer het verlof begint
- hoeveel je op gaat nemen
- op welke dagen je het verlof opneemt
- hoelang de verlofperiode gaat duren.Let op: de uren ouderschapsverlof die je opneemt, worden niet uitbetaald!

Kijk voor meer informatie op: http://home.szw.nl/ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Kinderbijslag

Als je kind jonger is dan 18 jaar en je woont of werkt in Nederland, dan heb je recht op kinderbijslag. De aanvraagformulieren worden automatisch naar je opgestuurd nadat je kind is aangegeven bij de gemeente. Als je nog geen kinderbijslag krijgt en je kind is al wat ouder (jullie zijn bijvoorbeeld verhuisd uit het buitenland), dan kun je die formulieren aanvragen bij de SVB.

De hoogte is afhankelijk van: 
de leeftijd van je kind en of je kind bij jou woont of uitwonend is. Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden andere voorwaarden. Die voorwaarden hebben te maken met onderwijs en met inkomen. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in de gezinssituatie doorgeeft aan de SVB.
 

 Tekst: Merijn van den Boom.