Wijn Sterrenbeeld

Bewezen: met een beetje alcohol op spreek je een tweede taal beter

Komt jouw Engels er normaal gesproken nog gebrekkig uit, met een glaasje op spreek je de taal ineens vlóeiend. Helemaal niet gek, als we wetenschappers moeten geloven.

Studie

Voor hun studie, dat gepubliceerd werd in het Journal of Psychopharmacology, bekeken Britse en Nederlandse onderzoekers 50 Duitse moedertaalsprekers die studeerden aan de Universiteit van Maastricht. Zij gaven allemaal aan weleens wat alcohol te drinken en legden een examen af waaruit bleek dat ze de Nederlandse taal beheersten.

Elk persoon werd gevraagd om een informeel gesprek van twee minuten met een interviewer te voeren. Voor het gesprek kreeg de helft van de deelnemers water te drinken, en de andere helft kreeg een alcoholische drank. Hoeveel drank iemand kreeg, hing af van het gewicht van die persoon.

Alle gesprekken werden opgenomen en vervolgens beoordeeld door twee Nederlandstalige personen. Zij wisten niet welke deelnemers alcohol hadden genuttigd en welke niet. Ook aan de kandidaten zelf werd gevraagd hoe goed zij vonden dat ze de taal spraken.

Vloeiender

Wat bleek: de deelnemers die alcohol hadden gedronken spraken volgens de beoordelaars vloeiender dan degenen die water hadden gedronken. Wel waren de resultaten vergelijkbaar als werd gekeken naar woordenschat, grammatica en argumentatie.

De deelnemers zelf waren niet zelfverzekerder of tevredener over hun prestatie door het drinken van wat alcohol.

Conclusie

De wetenschappers concluderen dat het nuttigen van een kleine hoeveelheid alcohol een gunstig effect kan hebben op het spreken van een vreemde taal. Het kan de taalangst verminderen en daardoor de vaardigheid verhogen. Wel wordt benadrukt dat het om een lage dosis gaat. Als iemand hogere dosissen alcohol heeft genuttigd, zouden de gunstige gevolgen verdwijnen en juist het tegenovergestelde effect teweeg kunnen brengen.

Bron: HLN.be
Foto: Getty Images

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen