Placeholder

Mediteren – de feiten

Termen die je waarschijnlijk veel gaat tegenkomen als je je gaat verdiepen in meditatie.

Termen die je waarschijnlijk veel gaat tegenkomen als je je gaat verdiepen in meditatie.

Aura: een energieveld dat mensen en ook andere levende wezens omgeeft.
Boeddha: de stichter van het boeddhisme. Hij leefde in India, werd geboren als Siddhartha Gautama, en leefde waarschijnlijk van 566–486 v.Chr.
Chakra: een term uit de klassieke Indiase, niet-westerse geneeswijzen voor plaatsen in het lichaam die van belang zijn voor de levenskracht.
Chi: een term uit de Chinese cultuur, omschreven als adem, levenskracht, vitale energie en spirituele energie die deel uitmaakt van alles wat bestaat.
Karma: alles wat we doen, denken of zeggen komt weer bij ons terug. Het is een een wet van actie en reactie. Er is dus geen God aan het werk die straft of beloont. Een goede daad heeft gunstige gevolgen voor degene die de daad verricht, en slechte daden hebben slechte en onplezierige gevolgen.
Mantra: een combinatie van de Sanskriet woorden manasah (geest) en tra (bevrijding door beheersing van die geest). Een mantra is een reeks woorden, die samen een gedicht vormen. Deze mantra's worden soms gezongen tijdens meditaties.
TAO: Alles wat er is en dus ook wat er niet is.
Yin en Yang: Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum.
Yoga: oefeningen om beheersing over de geest en vooral het lichaam te verkrijgen.
Zen: een vorm van het boeddhisme die nadruk legt op za-zen, meditatie als middel tot verlichting.

Surf voor meer informatie over mediteren naar www.abc-van-meditatie.nl.