Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de website Vriendin.nl en de behandeling van de door jou verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat jij als gebruiker zo veel mogelijk controle hebt over je privacy en dat Audax Publishing zonder jouw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie – die te herleiden is tot jou als individuele gebruiker van de website – aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals jojouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft Audax Publishing bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag aangemeld hoe jouw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

Voor welke doeleinden verwerkt Audax Publishing jouw gegevens?
Audax Publishing streeft ernaar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten en de bezoekers van de website. In het kader van de dienstverlening, bijvoorbeeld met enquêtes, wedstrijden of prijsvragen, verstrek je (persoons)gegevens. Deze door jouw verstrekte gegevens, zoals onder andere je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om je op maat te informeren over handige diensten, producten, evenementen en nieuws. Daarnaast helpt de verwerking van jouw gegevens ons bij het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Vanzelfsprekend kun je te allen tijde Audax Publishing vragen de door jou verstrekte gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database. Dit kun je doen via het contactformulier.

Vriendin e-mailmagazine
Je kunt je abonneren op het e-mailmagazine van Vriendin. Indien je je hierop abonneert, geef je Audax Publishing toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van het e-mailmagazine en andere informatie zoals aanbiedingen, wedstrijden/prijsvragen en enquêtes.

Als je je wilt aanmelden of afmelden voor het e-mailmagazine, dan kan dit op de volgende wijze:
aanmelden: homepage Vriendin.nl – aanmelden
afmelden: homepage Vriendin.nl – inloggen – jouw profiel – ‘Ik wil de nieuwsbrief ontvangen uitvinken’, of via de link Afmelden onderaan in het Vriendin e-mailmagazine.

IP adressen/cookies
De webserver van Audax Publishing verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Jouw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar je computer verzonden kunnen worden.

Audax Publishing maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de website van Vriendin wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd. Audax Publishing maakt gebruik van zowel tijdelijke als speciale cookies.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies word je iedere keer dat je op de website komt, herkend. Met behulp hiervan kan de website speciaal op jou worden ingesteld. Mocht je in jouw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet, dan kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes, de meestgevraagde pagina’s), fraude tegen te gaan en om algemene demografische informatie te verzamelen. Het doel hiervan is de inrichting van de website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Audax Publishing haar digitale dienstverlening nog verder optimaliseren.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Audax Publishing draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, je dient je ervan bewust te zijn dat Audax Publishing niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden je  ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Bescherming van gegevens
Audax Publishing doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Audax Publishing besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacyverklaring bepaald is, dan zal Audax Publishing de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik al dan niet te verlenen.

Vragen
Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan alsjeblieft contact met ons op via het contactformulier.

Account bij de Vriendin Club verwijderen
Wil je niet langer lid zijn van de Vriendin Club en je gegevens laten verwijderen? Stuur dan een mail naar webredactie@vriendin.audax.nl. We zorgen dat je gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

Instagram