Nieuwtjes

Minderjarigen per september recht op studiefinanciering

Goed nieuws voor studenten (hbo en universiteit) onder de achttien jaar: per 1 september 2017 gelden nieuwe regels voor de studiefinanciering. Lees hier wat de nieuwe regeling inhoudt.

Wie een hbo- of universitaire studie start, moet in de huidige situatie minimaal achttien jaar zijn om recht te hebben op aanvullende beurs, een lening, ov-studentenkaart en collegegeldkrediet. Per 1 september dit jaar gaat dit veranderen: je hebt recht op studiefinanciering op het moment dat een studie wordt gestart. 

Steeds meer minderjarige studenten
Dit is een belangrijke verandering, want de groep minderjarige studenten groeit snel. Daar komt ook nog eens bij dat minderjarige studenten nog geen studiefinanciering ontvangen, terwijl de kinderbijslag al stopt tijdens het eerste kwartaal van studeren. Let op: de studiefinanciering moet vroegtijdig aangevraagd worden bij DUO. 

Hoe zit het met minderjarige studenten die mbo volgen? 
Deze studenten hebben geen recht op de studiefinanciering, maar wel op de ov-studentenkaart. Studenten die niveau 1 en 2 volgen krijgen gratis openbaar vervoer. Studenten van niveau 3 en 4 betalen € 89,07 per maand. Een bedrag dat wordt kwijtgescholden bij het afronden van de studie binnen tien jaar. Minderjarige studenten hoeven voor het mbo geen lesgeld te betalen. Vanaf het eerste kwartaal dat zij achttien zijn geworden, hebben zij wel recht op studiefinanciering. Tot achttien jaar ontvangen de ouders nog kinderbijslag. Het kan dus maximaal drie maanden voorkomen dat er zowel geen kinderbijslag of studiefinanciering binnenkomt. 

Meer informatie of direct aanvragen? Kijk op de website van DUO.

Foto: iStock

Reageer op dit artikel

Instagram