Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten en waterschappen: dít wil je weten over de verkiezingen van 15 maart

Woensdag 15 maart is het zover: dan kunnen we weer stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. We horen vaak hoe belangrijk het is om een stem uit de brengen, maar wat houden deze verkiezingen eigenlijk in? En waar zijn de Provinciale Staten en waterschappen eigenlijk voor?

We vertellen je alles over de komende verkiezingen, zodat je goed voorbereid het stemhokje binnenstapt. 

Provinciale Staten, wat zijn dat?

Nederland bestaat uit 12 provincies en iedere 4 jaar kun je stemmen op een kandidaat van een politieke partij die jou vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. De leden die uiteindelijk gekozen worden zijn de volksvertegenwoordigers en vormen het parlement van de provincie. Zij hebben een aantal belangrijke taken die van invloed zijn op de provincie waarin je woont:

 1. De leden van de Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Ook controleren ze de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijkse bestuur van de provincie waarin je woont. 
 2. Ze kiezen wie onderdeel uitmaken van de Gedeputeerde Staten. Ook wel gedeputeerden genoemd. Deze mensen kun je een beetje vergelijken met een minister.
 3. Ook beslissen ze mee over de aanleg van woonwijken, natuurgebieden, bedrijventerreinen, doorgaande wegen en verlenen ze milieuvergunningen voor bedrijven. 
 4. Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is erg belangrijk, omdat zij wetten kunnen goedkeuren en afkeuren die door de Tweede Kamer al waren goedgekeurd. 

Taken van de provincie

De 12 provincies hebben verschillende taken:

 • Ze bepalen waar woningen mogen worden gebouwd, waar een natuurgebied komt, waar (spoor)wegen lopen, waar windmolens komen te staan etc.
 • Ze gaan over natuur en milieu.
 • Hebben taken die gericht zijn op klimaat en energie, zoals het stimuleren van duurzame energie.
 • Ze dat er bus- en streekvervoer is in de hele provincie.
 • De provincie legt wegen, fietspaden, bruggen en sluizen aan en zorgt voor het onderhoud.
 • Ze dragen zorg voor cultuur en monumenten.
 • Ook dragen ze zorg voor de economie: bijvoorbeeld door meer werkgelegenheid te creëren in de provincie.
 • Verder houden ze toezicht op gemeenten en waterschappen.

Dit zijn de waterschappen

Naast dat je kunt stemmen voor de Provinciale Staten, stem je op 15 maart ook voor de waterschappen. Ook dit is een belangrijk onderdeel binnen het bestuur van Nederland. Zoals je misschien weet is Nederland een écht ‘waterland’. Ons land ligt voor een heel groot deel onder de zeespiegel en wordt beschermd door bijvoorbeeld dijken, zodat we geen natte voeten krijgen. Verder is het natuurlijk belangrijk dat we schoon water hebben. Daarom bestaan de 21 waterschappen die zorgen voor goed waterbeheer. De waterschappen houden zich bezig met:

 • Het beheer van dijken en sluizen, zodat Nederland beschermt blijft tegen overstromingen.
 • Het zuiveren van water.
 • Zorgdragen dat er voor iedereen voldoende water is.
 • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mensen, planten en dieren. 

Wie besturen een waterschap?

Een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. De leden uit dit bestuur worden voor het grootste deel gekozen bij de verkiezingen. Een deel van het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden geleid door de dijkgraaf of de watergraaf.

Verkiezingen 15 maart

Maar op wie kun je eigenlijk stemmen? Om daarachter te komen kun je een kijkje nemen op de website van de provincie waar je woont. Hier zie je welke politieke partijen en welke kandidaten meedoen. Op de websites van de politieke partijen kun je zien wat hun plannen zijn. 

Wat betreft de waterschappen kun je informatie vinden op de website van je waterschap. Ook daar kun je vinden welke politieke partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezing. Op de websites van de politieke partijen lees je meer over hun plannen.

KiesWijzer

Weet je nog niet precies op welke politieke partij je wil stemmen en zie je door de bomen het bos niet meer? Dan kan het helpen om de KiesWijzer in te vullen. Hierbij krijg je dertig vragen die je beantwoordt, waarna je een indicatie krijgt van partijen die eventueel bij je passen.

Bron: Rijksoverheid
Foto: Getty Images

Meer Vriendin? Volg ons op Facebook en Instagram. Je kunt je ook aanmelden voor onze wekelijkse Vriendin nieuwsbrief.