coronavirus testen

Déze factoren vergroten de kans op langdurige klachten na corona

Onlangs werd bekend dat een groot deel van de coronapatiënten nog langdurig klachten ondervindt. Zo kan herstel van het virus wel maanden duren.

Welke factoren hebben invloed op de kans op langdurige klachten?

Brits onderzoek

Britse wetenschappers van het King’s College London deden onderzoek naar de kwestie. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer 1 op de 7 mensen ten minste vier weken ziek is van het coronavirus. 1 op de 20 mensen ervaart ten minste acht weken klachten. Vooral vermoeidheid werd vaak genoemd als aanhoudend symptoom.

Uiteindelijk ontdekten de onderzoekers dat de volgende factoren de kans op langdurige klachten vergroten:

1. Leeftijd

De kans om langdurig klachten te ondervinden, neemt toe naarmate iemand ouder is. De reden hiervan is dat de weerstand van 50-plussers lager is en het risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus groter is dan bij jongere mensen.

2. Meer dan vijf symptomen

Ook mensen die meer dan vijf symptomen ervaarden in de eerste week lopen meer kans om langdurige klachten te ondervinden. Iemand die bijvoorbeeld last had van vermoeidheid, hoofdpijn, diarree, een hoest en verlies van reuk en smaak, lopen meer risico dan iemand die alleen last had van een hoest.

Old age and having a wide range of initial symptoms increase the risk of “long Covid”, say scientists.

3. Vrouw zijn

De wetenschappers ontdekten ook dat vrouwen vaker last hadden van langdurige klachten dan mannen. Dit was opvallend, aangezien mannen juist meer risico lopen om ernstig ziek te worden en aan het virus te overlijden.

4. Astma en longziekte

Er waren geen eerdere medische aandoeningen die verband hadden met langdurige coronaklachten, behalve astma en longziekte.

Bron: BBC News
Foto: Getty Images

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen